Tags

ปั๊มกรองสระ คลอรีนผง ปั๊มจากุซซี่ ไฟใต้น้ำ ปั๊มกรอง คลอรีนเกล็ด สายดูดตะกอน ปั๊มสปา ปั๊มสระ ถังกรอง ปั๊มเจ็ทสปา sawada บันไดสระ เครื่องวัดเกลือ HAYWARD บันไดสระว่ายน้ำ skimmer box ปั๊มกรองสระ ASTRAL POOL คลอรีนเม็ด CONTROL BOX ปั๊มHAYWARD SALT METER 3way valve ยูเนียนเช็ดวาวล์ TEST KIT แอร์สวิซท์ ฟีนิวเมติก วาวล์สามทาง ยูเนียนบอลวาวล์ มัลติพอร์ทวาวล์ โซดาแอซ emaux ไฟใต้น้ำฮาโลเจน ผงกรอง น้ำยากำจัดตะไคร่ ตัววัดปริมาณเกลือ หลอดไฟสระแอลอีดี ถังกรองสำหรับเลี้ยงปลา ตู้เชาน่า เครื่องวัดค่ากรดด่าง หลอดแอลอีดี ตะแกรงน้ำล้น Aquatek Filter เครื่องวัดความเข้มข้นคลอรีน ถังกรองHAYWARD ไฟLED Hayward Sand Filter ORP METER ถังกรองASTRAL คลอรีนสระ sawada AIR BLOWER สกริมเมอร์ เครื่องวัดปริมาณเกลือ ช๊อคคลอรีน เช็ดวาวล์ คลอรีนก้อน ปั๊มกรองHAYWARD วาวล์เปลี่ยนทางน้ำ UPVC valve MULTIPORT VALVE soda ash WATER DESCENT วาวล์ DE POWER เกลือบริสุทธิ์ เครื่องวัดค่าเกลือ หลอดLED เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เตาซาวน่า ให้ความร้อนผ่านการรดน้ เครืองวัดpH หลอดไฟแอลอีดี เกรทติ้ง บันไดสแตนเลส pH METER ไฟแอลอีดี GRATING เครื่องวัดคลอรีน ถังกรองทราย ไฟใต้น้ำLED ถังกรองทราย.Hayward Side Mount คลอรีนสระว่ายน้ำ Floor Inlet

ผู้ผลิต

                        นโยบายการซื้อสินค้า

 ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า

ท่านสามารถสั่งซื้อสินค้าได้จากช่องทางดังนี้

โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรที่ติดต่อสะดวก

รายการสินค้าที่ต้องการซื้อโดยระบุรุ่น  ขนาด สี(ถ้ามี) 

จำนวนสินค้าที่ต้องการ

การรับสินค้าในกรณีให้จัดส่งโปรดแจ้งสถานที่ ชื่อผู้รับสินค้า และเบอร์ติดต่อ  

 ขอสงวนสิทธิ์การขาย กรณีไม่แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์ติดต่อกลับ

  สั่งซื้อผ่านระบบร้านค้าแบบออนไลน์

วิธีนี้จะสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยที่สุด ท่านสามารถสั่งซื้อได้ตลอดเวลา มีขั้นตอนดังนี้

  สั่งซื้อด้วย emailมีขั้นตอนดังนี้

 • ส่ง Email พร้อมรายการของสินค้าที่ต้องการ สั่งซื้อไปยัง [c_viriyapan@yahoo.com
 • เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับเมล์สั่งซื้อแล้วจะสรุปรายการและจำนวนเงินที่ต้องชำระกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง 

 หมายเหตุ: เวลาทำการของการตอบ email วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.

  สั่งซื้อทางโทรศัพท์  

ท่านสามารถโทรศัพท์ไปยังหมายเลข 02-940-3046-7หรือ0818891979 เพื่อสั่งซื้อสินค้าได้ 

หมายเหตุ: เวลาทำการของการสั่งซื้อทางโทรศัพท์ วันจันทร์ - อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00 - 18.00 น.  

   เงื่อนไขการยกเลิกคำสั่งซื้อ

 • ท่านสามารถยกเลิกธุรกรรมการสั่งซื้อได้ ในกรณีที่สินค้ายังไม่ถูกส่งออกไปเท่านั้น
 • ในการยกเลิกคำสั่งซื้อ มีค่าดำเนินการ 2000 บาท หรือ 30 %
 • บริษัทฯจะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดำเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็นชื่อเจ้าของบัญชีเท่านั้น

   การแจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ

หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์หมายเลข [0818891979] หรืออีเมล์ c_viriyapan@yahoo.com

  นโยบายการชำระเงิน 

เมื่อท่านได้ทำการสั่งซื้อสินค้าแล้ว ท่านสามารถดำเนินการชำระเงินได้โดยมีรายละเอียดดังนี้

 1.ช่องทางการชำระเงิน

 • โอนผ่านบัญชีธนาคาร ดังต่อไปนี้
ธนาคาร ชื่อบัญชี ประเภทบัญชี สาขา
 
  ธนาคารกสิกรไทย

บริษัท วีพูลชอป จำกัด 

ออมทรัพย์

สี่แยกวังหิน

757-2-32251-8
 
  ธนาคารกรุงเทพ
คุณชูศักดิ์ วิริยแสงธรรม ออมทรัพย์ พัฒนาการ 198-4-33081-9
 
  ธนาคารกสิกรไทย
คุณชูศักดิ์ วิริยแสงธรรม ออมทรัพย์ ย่อยตลาดพัฒนาการ 708-2-15399-8
 
  ธนาคารไทยพาณิชย์
คุณชูศักดิ์ วิริยแสงธรรม ออมทรัพย์ บิ๊กซีสะพานควาย 033-2-42468-7
 • ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่าน ระบบ Online Payment จะเปิดดำเนินการในอนาคต

  2. ยืนยันการชำระเงิน
เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านต้องยืนยันการชำระเงินโดยผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 • ส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข [02-9403048]
 • ส่งหลักฐานการโอนเงินเช่น scan ของใบโอนเงิน, print screen ของหน้าจอคอมพิวเตอร์ (กรณีโอนผ่าน Internet Banking) ไปยัง [c_viriyapan@yahoo.com]
  โดยระบุหมายเลขสั่งซื้อ (xx-xx-xxxx) มาด้วย

 

หมายเหตุ: ในกรณีที่ชำระด้วยบัตรเครดิตผ่านช่องทาง online ระบบจะทำการยืนยันการรับชำระเงินโดยอัตโนมัติ ท่านไม่ต้องยืนยันการชำระเงินด้วยตัวเอง

 3. เจ้าหน้าที่ยืนยันการรับชำระเงิน 
เมื่อตรวจสอบข้อมูลการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะส่งอีเมล์ยืนยันว่าได้รับชำระเงินแล้ว ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับการยืนยันการรับชำระเงินภายใน 24  ชั่วโมง (หรือ 2 วันในกรณีติดวันหยุดทำการ) กรุณาติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-9403046-7 ภายในวันและเวลาทำการ นอกเวลาติดต่อที่0818891979

   นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯจัดส่งสินค้าหลังจากได้ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 • บริษัทฯจัดส่งสินค้า ทุกวันทำการเว้นวันหยุดราชการ รายการสั่งซื้อต้องยืนยันการชำระเงินก่อนส่งสินค้า  ทั้งนี้ถ้าไม่สามารถจัดส่งในวันที่กำหนดไว้ได้ บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ในการจัดส่งสินค้าในวันทำการถัดไป 
 • เมื่อสินค้าถูกจัดส่งเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะแจ้งยืนยันการจัดส่งพร้อมทั้งหมายเลขการตรวจสอบการเดินทางของสินค้า (tracking number) ไปทาง Emailหรือทางโทรศัพท์

 ช่องทางการจัดส่งสินค้า

 • ส่ง EMS  โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งตามปกติแล้วสินค้าจะถึงปลายทางในวันถัดไปสำหรับที่อยู่ในกรุงเทพฯ สำหรับที่อยู่ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงท่านภายใน 2 วัน ในกรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายใน 2 วัน กรุณาติดต่อที่ทำการไปรษณีย์ปลายทาง
 • ไปรษณีย์แบบลงทะเบียนตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า

 

 • บริการพนักงานส่งสินค้า เฉพาะเขตกรุงเทพ และปริมณฑล ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า
 •  บริษัทขนส่งพัสดุเอกชน ตามเงื่อนไขที่ตกลงกันเมื่อสั่งซื้อสินค้า

 เงื่อนไขการรับผิดชอบในการจัดส่งสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดส่งสินค้าล่าช้าได้ แต่ไม่เกิน 3 วันทำการ และจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงความล่าช้าที่เกิดขึ้น
 • เมื่อสินค้าถูกส่งไปแล้วบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น 
 • ในกรณีที่สินค้าเกิดความเสียหายจากการส่งทาง EMS บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) รับภาระชดเชยไม่เกิน 2000 บาท ซึ่งทางบริษัทฯจะคืนให้ลูกค้าเมื่อได้รับค่าชดเชยจากบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน) แล้ว
 • ในกรณีที่สินค้าถูกส่งกลับคืนมายังบริษัทฯ เนื่องจากข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้มีความผิดพลาด ลูกค้าต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าใหม่อีกครั้ง

   นโยบายการคืนสินค้า/ เปลี่ยนสินค้า

เพื่อเป็นการสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับท่าน เมื่อท่านได้รับสินค้าแล้วกรุณาตรวจสอบความเรียบร้อยของสินค้า หากพบว่ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทางบริษัทฯ ท่านสามารถเปลี่ยนหรือซ่อมได้ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • กรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อแจ้งเปลี่ยนหรือซ่อมทันที นับตั้งแต่ได้รับสินค้า
 • ทำการจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัทฯโดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่นส่งทาง EMS ซึ่งทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืนให้พร้อมค่าสินค้า)
 • สินค้าที่ถูกส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนที่ท่านรับสินค้า เอกสารคู่มือ และอุปกรณ์ทุกอย่างอยู่ครบ
 • เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าและตรวจสอบความผิดพลาดตามที่แจ้งมาแล้ว จะทำการคืนค่าสินค้า หรือ เปลี่ยนอะไหล่ให้ตามที่ตกลงไว้

 ในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ 02-9403046-7หรือ0818891979 

เงื่อนไขการคืนเงิน/เปลี่ยนสินค้า

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน,เปลี่ยนสินค้า,เปลี่ยนอะไหล่ที่ชำรุด ในกรณีที่สินค้ามีความผิดพลาดจากผู้ผลิต หรือส่งสินค้าผิด เท่านั้น
 • บริษัทฯจะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ในรุ่นเดิมเท่านั้น ในกรณีที่สินค้ารุ่นเดิมหมด บริษัทจะทำการคืนเงินให้ท่าน หรือเสนอสินค้าใกล้เคียงให้แทน
 • บริษัทฯจะทำการคืนค่าสินค้าโดยจะโอนค่าสินค้าพร้อมค่าส่งสินค้ากลับมา ไปยังบัญชีธนาคาร ที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น 

ในกรณีที่ไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า

1.สินค้าได้ถูกใช้งานแล้ว

2.สินค้าไม่อยู่ในสภาพเดิมเช่นหีบห่อชำรุด,อุปกรณ์พ่วงอื่นไม่ครบ

3.สินค้าไม่ใช่รุ่นหรือแบบที่จัดส่งไป

  นโยบายการรับประกันสินค้า

สินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์  หากมีข้อกำหนดว่ามีการรับประกันความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานตามปกติ เมื่อสินค้าเกิดความเสียหายกรุณาติดต่อบริษัทฯเพื่อทำการส่งซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่โดยมีช่องทางติดต่อดังนี้

 ติดต่อที่0818891979หรือc_viriyapan@yahoo.com 

เมื่อบริษัทฯได้รับสินค้าที่เสียหายมาแล้วและตรวจพบว่าสินค้าเสียจากการใช้งานปกติ ทางบริษัทจะดำเนินการดังนี้

1. ส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตเพื่อทำการตรวจซ่อม

2. ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้ จะทำการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ที่เป็นรุ่นเดียวกัน

3. ในกรณีที่สินค้าเดิมได้เลิกผลิตแล้ว บริษัทจะเสนอให้ท่านเลือกสินค้าอื่นที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงหรือดีกว่า โดยท่านชำระค่าส่วนต่างของสินค้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนการเปลี่ยนสินค้าทุกครั้ง

 

สินค้าที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรับประกัน

 

 1. สินค้าหมดประกัน
 2. ไม่มี Void ของทางบริษัท
 3. Void ของบริษัทฯ ฉีกขาด
 4. สภาพสินค้าไม่สมบูรณ์สินค้าแตก หักเสียหายมีรอยขูดขีด
 5. สินค้าถูกดัดแปลงแก้ไข
 6. สินค้าใช้งานผิดประเภท
 7. สินค้าถูกละเลยการดูแลรักษาเช่นการเปลี่ยนถ่ายสารหล่อลื่นเมื่อครบตามเวลาที่กำหนด

หน้าหลักหน้าหลัก